Lean lagerstyring

Lean lagerstyring er en metode for å optimalisere lagerstyringsprosesser ved å eliminere sløsing, redusere kostnader og øke effektiviteten. Denne tilnærmingen er basert på prinsipper fra "Lean produksjon," som fokuserer på å skape mer verdi for kunden med færre ressurser. Lean lagerstyring har som mål å minimere alle former for sløsing, inkludert overproduksjon, unødvendig lagerbeholdning og ineffektive arbeidsprosesser.

Rackbeat juni 20, 2024

Kjerneprinsipper i lean lagerstyring

Lean lagerstyring brukes generelt av bedrifter for å effektivisere lagerstyring og redusere sløsing og lagerkostnader ved å fokusere på flere kjerneprinsipper:

Identifikasjon og eliminering av svinn: Svinn kan innebære overproduksjon, ventetid, unødvendig transport og lagerbeholdning, bevegelse og feil. Målet er å fjerne disse for å strukturere ordrestyring og produksjon samt holde vareforbruket nede.

Kontinuerlig forbedring (Kaizen): Gjennom kontinuerlige forbedringer og små, gradvise endringer søker Lean lagerstyring å forbedre lagerprosessene kontinuerlig.

JIT (Just-In-Time): JIT sikrer at varer ankommer når de er nødvendige, for å redusere lagerkostnader.

Trekk-system: I stedet for å skyve produkter gjennom forsyningskjeden basert på forutsigelser, trekkes produkter gjennom lageret basert på faktisk etterspørsel, noe som reduserer lagerbeholdning og øker omsetningshastigheten.

Standardisering: Ved å standardisere prosesser sikres ensartethet og forutsigbarhet, noe som hjelper med å identifisere og eliminere avvik raskt.

Engasjement av ansatte: Lean legger stor vekt på å involvere medarbeiderne i forbedringsprosessen, da de har førstehåndsinnsikt i de daglige operasjonene og kan identifisere problemområder og forbedringsmuligheter.

 

Lean lagerstyring med Rackbeat

Rackbeat kan støtte lean lagerstyring ved at man med lagersystemet, også kalt WMS, kan generere rapporter på sine innkjøp og salg, slik at man vet hvilke varer som selges hyppigst og i hvilke mengder. Dette forhindrer overinnkjøp og for mye kapital bundet i lageret. I tillegg kan man motta påminnelser om gjenbestilling ved å angi en minimumslagerbeholdning for sine varer, noe som også støtter lean lagerstyring.

Tilbake til ordboken