Stärk din företags värdekedja med Rackbeats lagerhantering

By Rackbeat februari 8, 2024

Därför är din värdekedja avgörande för din produkt

Du är förmodligen övertygad om att du säljer den bästa produkten inom din bransch – oavsett vilka behov dina tjänster täcker för kunderna. Men även om produkten är stjärnan i showen, kan den inte stå ensam på scenen utan rätt uppsättning, om den ska nå en större publik.

Om du stöter på svårigheter när du beställer hem varan, om din produktion (om du har en) regelbundet drabbas av förseningar, eller om orderhanteringen begränsas av manuella processer, riskerar du att många potentiella kunder aldrig kommer att få möjligheten att uppskatta värdet av din produkt.

Och här närmar vi oss nyckelordet. Din produkt ingår nämligen i det som kallas en värdekedja.

Din värdekedja kan ses som alla de trådar som bidrar till att du kan leverera den bästa produktbehandlingen, dina kostnader minskas och kunderna återvänder till din verksamhet.

Vilka element består din värdekedja av?

 

Rackbeats lagersystem förbättrar de tre viktigaste delarna i din värdekedja

Övergripande sett består din värdekedja av följande 5 element:

  • Din inkommande logistik (inköp, lagerhantering och varumottagning)
  • Produktionen
  • Den utgående logistiken (orderhantering och leverans)
  • Marknadsföring och försäljning
  • Service.

I detta blogginlägg kommer vi främst att guida dig om hur Rackbeats lagerhanteringssystem kan optimera din värdekedja utifrån de tre första punkterna.

Dels eftersom de två sista delarna, marknadsföring och kundservice, är nära knutna till vad du säljer och din företags specifika DNA. Men också för att lagerhantering är skräddarsytt för att optimera din värdekedjas inköpshantering, produktion och orderhantering.

Och när dessa tre element är i harmoni, är grunden för hela din värdekedja smord och självgående, så att du har tid och energi att förbättra din marknadsföring och kundservice.

Men hur optimerar då Rackbeat rent konkret ditt företags värdekedja?

 

Så stärker Rackbeats lagerhanteringssystem din värdekedja

Först och främst stärker Rackbeats lagersystem självklart din värdekedja genom kärnfunktioner som optimerar din lagerhantering, såsom realtidsuppdateringar på lagerbehållningen, varuräkning, platsstyrning osv. Men din värdekedja förbättras också på den inkommande logistiken, produktionen och den utgående logistiken:

Den inkommande logistiken

Din inkommande logistik handlar om alla de råmaterial och varor du köper in och lagrar i ditt företag – dvs. inköpshantering och lagerdrift. Och här kan Rackbeats optimering av denna del av värdekedjan bäst skisseras i en trestegsprocess:

1: Tid för återbeställning: Om du har angett en minimilagernivå för din produkt i Rackbeat kan du få ett meddelande om att lagerbehållningen för en vara är låg, vilket indikerar att det är dags att beställa mer av produkten. Alternativt kör du en form av optisk lagerhantering, där du med ditt blotta öga bedömer om hyllan med den aktuella varan håller på att bli tom.

2: I kontakt med leverantören: När du sedan ska beställa de nya varorna hem i lagersystemet, har du möjlighet att välja bland de olika leverantörer du handlar med. I din leverantörsöversikt har du då full överblick över dina leverantörsuppgifter såsom valuta, e-post, telefonnummer osv. Efter beställningen är lagd, kan du alltid få tillgång till samtliga inköpsorder i din beställningsöversikt.

3: Registreringen av varumottagningen: När fraktföraren knackar på din lagerdörr med dina varor, kommer du, eller den lageransvarige, nu att kunna hoppa in i lagersystemet och registrera ankomsten. På så sätt blir din lagerbehållning uppdaterad och dina kunder kan få sina beställningar i tid.

Rackbeat ser därmed till att inköpsdelen i din värdekedja blir effektiviserad, eftersom du är med hela vägen från att du blir uppmärksammad på att du snart saknar en vara, till den ligger säkert och registrerat på ditt varulager, redo för en försäljningsorder.

Produktionen

Om du driver, eller är en del av, ett produktionsföretag, är själva produktionen kanske den viktigaste länken i din värdekedja. Och här kommer Rackbeats lagersystem, utöver att ge dig möjlighet att skapa en produktionsorder och göra stycklistor (paketartiklar), att kunna få värdekedjans huvudelement att snurra bättre genom att ge dig realtidsuppdateringar på råmaterialen.

Ingen produktion klarar av att periodvis sakna råmaterial utan konsekvenser. Det medför ett betydande avbräck i din värdekedja om du tar emot en kundbeställning, påbörjar produktionen av en färdigvara, bara för att sedan upptäcka att hyllorna för delkomponenterna ekar tomma.

Detta scenario kommer du att undvika när du ständigt kan komma åt din lagerbehållning – och vara säker på att den visar dig en korrekt ögonblicksbild av varulagret.

Den utgående logistiken

När det gäller den utgående logistiken, och alltså den delen av din värdekedja som handlar om hanteringen av dina försäljningsordrar, kommer Rackbeats lagerhanteringssystem också att vara en hjälpsam digital motor.

Så snart en försäljningsorder tickar in från din webshop, eller du själv skapar den manuellt i systemet, kan du med några få steg föra kundens vara mycket närmare deras adress. I Rackbeat kan du nämligen komma åt en plocklista, så att du snabbt kan lokalisera och packa varorna, skriva ut en följesedel samt skapa en faktura på försäljningsordern.

Samtidigt har du alltid en polerad överblick över alla dina tidigare och pågående försäljningsordrar, och tillhörande fakturor, så att du snabbt kan uppdatera både lager och bokföring, om en kund returnerar en vara.

Och på det sättet kommer länken, som består av den utgående logistiken, alltid att vara strömlinjeformad och kopplad till resten av din värdekedja.

 

Vill du höra mer om hur Rackbeats lagersystem effektiviserar din värdekedja?

Rackbeats lagerhanteringssystem levererar väsentliga förbättringar till de delar av din värdekedja som har att göra med inköp, varuhantering, produktion och försäljningsordrar, så att du kan rikta ditt fokus mot marknadsföringsaktiviteter och kundservice.

Om du skulle vilja se hur lagersystemet stärker din värdekedja, kan du alltid boka en gratis presentation av systemet med en produktspecialist, eller själv ta en tur i systemet.

Boka en presentation