Så hjälper ett lagersystem ditt företag att hantera ränteökningarna

By Rackbeat september 15, 2023

Räntan stiger…

När vi står och spanar ut över det ekonomiska landskapet idag, tittar vi in i en verklighet där lagerbaserade företagsägare står inför en stor utmaning – stigande räntesatser. På grund av den sjunkande men fortfarande höga inflationen har bankerna i stora delar av världen höjt räntan för både konsumenter och företag. Hemma höjde Riksbanken den med 0,25% i juni, vilket innebar att den nådde 3,75%, vilket är det högsta på 15 år.

Tyvärr innebär denna kraftiga räntehöjning att det blir dyrare för dig att driva ditt lagerföretag.

Därför är det av yttersta vikt för dig och ditt lagerbaserade företag att minska era kapitalbindningar för att möta denna ränteökning och vara i framkant när det gäller de ekonomiska trenderna som kan påverka er verksamhet negativt.

Precis det kommer den här bloggen att hjälpa dig med!

Men först får du en förklaring om vad räntehöjningarna betyder för lagerbaserade företag, och sedan kan du läsa om hur ett lagerhanteringssystem kan hjälpa dig att motverka de negativa ekonomiska effekterna som ränteökningen medför.

Vad innebär räntehöjningen för ditt lagerbaserade företag?

Med räntehöjningarna hamnar du snabbt i en labyrint formad som en mycket ond och dyr cirkel.

Förutom att kostnaderna ökar när du tar nya lån, till exempel för att underhålla den dagliga verksamheten, blir det också dyrare för dig att betala hyreskostnaderna. Dessa kan vara kopplade till lagret, produktionslokaler och/eller den fysiska butiken – beroende på vilken typ av verksamhet du bedriver.

Samtidigt gör den ökande räntan livet besvärligt för många konsumenter – särskilt de med bostadslån. De tvingas nu betala 12% av sin nettoinkomst för sina bostadslån, vilket är en tredubbling sedan 2021. Det innebär naturligtvis att de har färre pengar att spendera på sina normala utgifter. När detta kombineras med inflationen, som du troligtvis är tvungen att hantera genom att höja priserna på dina produkter för att täcka de ökade räntekostnaderna och inköpspriserna, innebär det att många konsumenter kommer vara mer försiktiga med att spendera sina pengar hos dig.

Och här hamnar du i den ökända onda cirkeln. Medan kunderna tvekar med att spendera sina pengar i din butik minskar din försäljning. Det blir ännu svårare för dig att betala av ditt lån med den höjda räntan…

Om du dessutom har en hög kapitalbindning, det vill säga tillgångar bundna till ditt företags tillgångar, fastkedjade till din lagerstock, står vi snart inför något som liknar the perfect storm inne i den onda cirkeln.

Många lagerbaserade företag har redan upplevt att de hade alltför hög kapitalbindning i lagerstocken efter Coronaåren. Man kände fortfarande smärtan från alla leveranser som inte skickats. Kanske var det därför man skyndade sig att fylla på lagret så fort Folkhälsomyndigheten sänkte Coronarestriktionerna.

Problemet är att många konsumenter nu har låst in sina pengar på grund av räntehöjningen och inflationen, så du står plötsligt med en stor kapitalbindning på varor som du aldrig kommer att kunna sälja.

Det är pengar som du förlorar på marknadsföring, anställda, ny teknik och produktutveckling, vilka blir svåra att återfå.

Men, men. Allt behöver inte låta som en dystopisk mardröm för dig och ditt lagerbaserade företag.

Lyckligtvis kan du minska dessa tunga kapitalbindningar i din lagerstock – och därmed få bättre kontroll över likviditetsbalansen, vilket skyddar dig mot de högre räntorna när du implementerar ett lagerhanteringssystem i dina arbetsprocesser.

Få koll på ditt varulagers kapitalbindningar med ett lagersystem

Om du vill undvika att dina kapitalbindningar i varulagret springer iväg från dig, är det alfa och omega att du aldrig behöver gissa, använda tid på att räkna eller bläddra igenom dina kalkylblad för att veta hur stor din lagerhållning är. För det är naturligtvis svårt att undvika att beställa för mycket varor när din kunskap baseras på slumpmässigheter.

Och här ger ett molnbaserat lagerhanteringssystem dig direkt, realtidsinformation om din lagerhållningsstatus. Det vill säga: Hur många av varje produkt du har på deras platser just nu, och hur mycket pengar du har bundet till dem.

Samtidigt ger lagersystemet dig ett inköpshantering. Med det kan du se hur mycket som är på väg in i lagret, vad som är beställt, vilken medarbetare som har köpt in, när leverantören kommer samt kostnaderna. Du får också en orderhantering så att du kan hålla koll på vad som är på väg ut från lagret.

Du kan till och med dra inköps- och försäljningsstatistik, vilket gör att du kan navigera efter kundernas köpmönster och eventuella prisökningar på leverantör- och inköpskostnader när du behöver köpa in varor till lagret. Med den informationen kan du således uppskatta vilka produkter som kommer att sälja bäst och hur snabbt, samt vilka som inte kommer att sälja så bra i framtiden.

På så sätt kan du bättre bedöma när en viss produkt behöver beställas in igen – och i vilka mängder. Inuti lagersystemet kan du ange en minimilagerhållning för varje produkt, och systemet meddelar dig när det är dags att fylla på.

Så du kommer aldrig att köpa in mer än du behöver!

Dvs. med ett lagerstyrningssystem vet du alltid:

1. Hur mycket du har i lager just nu
2. Vad som är på väg in och ut från ditt lager
3. Vilka köpmönster som finns för varje produkt med inköps- och försäljningsstatistik
4. När det är dags att beställa mer varor.

Denna kunskap gör att du aldrig handlar i blindo, vilket minskar risken att du sitter fast med höga kapitalbindningar i ditt varulager. På så sätt kan du lättare hantera räntehöjningar och andra ekonomiska turbulenser.

Den tidigare nämnda onda cirkeln förvandlas således till en ljusare, mer framkomlig väg mot en bättre likviditetshantering när du implementerar ett lagerstyrningssystem i ditt lagerdrivna företag.

Prova Rackbeat och minska din kapitalbindning på varulagret

Om du vill veta mer om hur ett lagerstyrningssystem kan hjälpa dig att minska din kapitalbindning i lagerhållningen, kan du med fördel läsa vad Rackbeat kan erbjuda dig. Du kan även boka en presentation av systemet med en lagerexpert eller hoppa direkt in och prova Rackbeats lagerstyrningssystem gratis i 14 dagar.