Extra kostnader kommer att visas som individuella rader i transaktionsrapporten (Auditing)