Ett extra meddelande om överskridande av maxkredit