Tilpassede oversikter

Med Rackbeat er du ikke begrenset til et standardisert, rigid system. Du kan tilpasse våre lager-, innkjøps- og salgsoversikter etter dine nøyaktige behov – med informasjon som er avgjørende for din virksomhet.

 

Ingen arbeidsganger er 100% identiske – verken for bedrifter eller ansatte. Noen håndterer forskjellige valutaer. Andre trenger en rask oversikt over produktskrevende numre. Eller kanskje du må se et produkt sin standardplassering eller en rabattgruppe. Bare din fantasi setter grensene. Rackbeat tilfredsstiller behovet for å forme arbeidsflytene dine med våre tilpassede oversikter.

Tilpassede oversikter

Velg nøyaktig den informasjonen du trenger i Rackbeats oversikter

Det er nesten full frihet når det gjelder tilpasning av dashbordene og oversiktene dine, da det er mange filtreringsalternativer og oversikter å utforske. Imidlertid har vi tre hovedfaner der de viktigste brukertilpassede oversiktene er plassert: Lager, Innkjøp og Salg.

 

Under «Lager» kan du for eksempel få en full oversikt over produktene dine, materiallister, produksjoner, lagerjusteringer osv. Hvis vi går inn i produktoversikten, kan du velge å vise alt fra salgspris, kostpris, primærleverandør, vekt – og mye mer.

 

På «Innkjøp» -fanen, under bestillingene dine, kan du velge å se om et kjøp er fakturert, mottatt, akseptert, kvalitetskontrollert, har en ønsket leveringsdato og mer.

 

Under «Salg» -fanen kan du få tilgang til alle salgsordrene dine og legge ved informasjon om leveringsbetingelser, ordrestatus, bidragssats, leveringsdato osv. Det er mange filtreringsalternativer, og det kan være lurt å teste Rackbeat selv for å få en følelse av hvordan systemet kan tilpasses arbeidsgangene dine.

 

Både basis og premiumabonnementet lar deg tilpasse oversiktene dine.

 

Tilbake til funksjoner