Lagerprinsipp: FIFO

Før du oppretter Rackbeat-kontoen din, må du avklare hvilket lagerprinsipp du vil bruke til å beregne den økonomiske verdien av beholdningen din: Gjennomsnittlig kostpris eller FIFO (først inn, først ut).

 

Før du begynner å få oversikt over alle bevegelsene i beholdningen din når det gjelder kjøp og salg, trenger du avklaring om hvilken metode du vil jobbe med. Metoden for verdsetting av beholdningen bestemmer hvordan kostprisene og den økonomiske verdien av beholdningen på hyllen din blir beregnet. Du kan velge enten prinsippet om «gjennomsnittlig kostpris» eller «FIFO» (først inn, først ut) når du velger Rackbeats premium-abonnement.

Lagerprinsipp: FIFO

FIFO er basert på ideen om at varene som kjøpes først, også selges først

Med gjennomsnittlig kostpris blir den økonomiske verdien av beholdningen din beregnet basert på gjennomsnittsprisen på varene du har kjøpt. Hvis du derimot velger «FIFO» (først inn, først ut), blir den økonomiske verdien av beholdningen beregnet basert på prinsippet om at de først kjøpte produktene også selges først. Det anbefales at du rådfører deg med en regnskapsfaglig før du setter opp Rackbeat-kontoen din. Du må velge metode for verdsetting av beholdningen når Rackbeat-avtalen settes opp, og du kan ikke endre den valgte metoden etter oppsettet.

 

Hvis du vil bruke FIFO-metoden for verdsetting av beholdningen, må du kjøpe vårt premiumabonnement. Du kan alltid diskutere med en av produktspesialistene våre her hvis du vil ha mer informasjon om de to prinsippene for verdsetting av beholdningen.

 

Tilbake til funksjoner