XML (eXtensible Markup Language)

XML (eXtensible Markup Language) er et fleksibelt og selvbeskrivende tekstformat som brukes for å strukturere, lagre og transportere data. XML brukes bredt i webutvikling, programvareutvikling og datautveksling mellom ulike systemer på grunn av dets enkelhet og tilpasningsdyktighet.

Rackbeat januar 15, 2024

XML forenkler datautvekslingen

XML er designet for å være både lesbar for mennesker og maskiner, noe som gjør det til et ideelt format for å representere komplekse datastrukturer. Det brukes ofte i konfigurasjonsfiler, datatransmisjon mellom systemer og webtjenester. Fordi XML tillater brukere å definere sine egne merker og datastrukturer, er det svært tilpasningsdyktig og kan brukes på tvers av ulike domener og applikasjoner.

I forretningskontekster brukes XML ofte for å lette datautveksling mellom forskjellige IT-systemer og plattformer. For eksempel, innen e-handel, kan leverandører og detaljhandlere utveksle lagerdata, bestillinger og fakturaer i XML-format, noe som sikrer at informasjonen er nøyaktig og konsistent på tvers av ulike systemer.

Tilbake til ordboken