Rotasjonshastighet

Rotasjonshastighet refererer til hastigheten som varer beveger seg gjennom lagerbeholdningen. Det måles vanligvis i hvor mange ganger lagerbeholdningen selges og erstattes i en gitt periode, ofte ett år. Rotasjonshastighet kan også omtales som lagerets omløpshastighet.

Rackbeat juni 27, 2024

Betydningen av rotasjonshastighet innen lagerstyring

Rotasjonshastighet er en nøkkelindikator i lagerstyring som hjelper virksomheter med å forstå effektiviteten av deres lagerbeholdning. En høy rotasjonshastighet indikerer at varer raskt beveger seg gjennom lageret, noe som ofte betyr høy etterspørsel, optimal ordrestyring og effektiv lagerstyring. Omvendt kan en lav rotasjonshastighet indikere overflødig lagerbeholdning eller lav etterspørsel, noe som kan føre til økte lagerkostnader og risiko for utdaterte varer.

Å overvåke og optimalisere rotasjonshastigheten hjelper virksomheter med å:

 1. Minimere lagerkostnader: Ved å holde lagerbeholdningen i bevegelse reduseres kostnadene forbundet med oppbevaring.
 2. Forbedre cash flow: Rask omsetning av varer sikrer at kapital ikke bindes opp i lagerbeholdning.
 3. Forbedre lagerstyring: Innsikt i rotasjonshastighet hjelper med å forbedre innkjøpsstyringen og lagerbeholdning for å oppfylle kundenes behov mer presist.
 4. Redusere risikoen for utdaterte varer: En optimal rotasjonshastighet sikrer at varer ikke forblir på lager for lenge, noe som reduserer risikoen for utdatering.

 

Eksempler på faktorer som påvirker rotasjonshastigheten inkluderer

 • Sesongmessige svingninger: Etterspørselen kan variere avhengig av årstiden.
 • Kundeatferd: Endringer i kundenes preferanser kan påvirke hvor raskt varer selges.
 • Prissetting: Prisene på varer kan påvirke hvor raskt de beveger seg gjennom lageret.
 • Markedsføring og kampanjer: Effektive markedsføringskampanjer kan øke etterspørselen og dermed rotasjonshastigheten.

 

Øk rotasjonshastigheten med Rackbeat

Rackbeats lagersystem hjelper virksomheter med å overvåke og optimalisere deres rotasjonshastighet ved å tilby sanntidsdata på varebeholdning samt rapporter på innkjøp og salg. Med Rackbeat kan du:

 • Få styr på lagertallene: Få direkte innsikt i varebeholdningen og lagerverdien.
 • Bli datadrevet: Trekk rapporter på innkjøp, salg, varebevegelser m.m.
 • Forbedre cash flow: Hold øye med varer som ikke selger, så du unngår å binde unødvendig kapital.
 • Optimaliser innkjøpsstyringen: Juster dine innkjøp basert på rotasjonshastighet for å optimalisere lagerbeholdningen.

Tilbake til ordboken