Integrasjoner til et lagersystem

Integrasjoner til et lagersystem refererer til prosessen der forskjellige programvareløsninger og applikasjoner kobles sammen og fungerer med et lagersystem. Formålet med disse integrasjonene er å skape en sømløs og automatisk utveksling av data og informasjon mellom systemene. Dette inkluderer alt fra lagerbeholdning og ordrebehandling til kundedata og økonomiske opplysninger.

Rackbeat juni 27, 2024

Fordelene ved integrasjoner til et lagersystem

Integrasjoner til et lagersystem er essensielle for lagerdrevne virksomheter som ønsker å skape en sammenhengende og effektiv drift. Ved å integrere forskjellige systemer som ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), e-handelsplattformer, regnskapsprogrammer og transportsystemer med lagersystemet, sikrer man ikke bare optimal lagerstyring, men også at data flyter fritt mellom alle deler av virksomheten. Dette eliminerer behovet for manuell datainntasting og reduserer risikoen for feil.

Eksempler på integrasjoner inkluderer:

  • ERP-systemer: Disse systemene hjelper med å sentralisere data og automatisere forretningsprosesser, noe som gjør det lettere å kontrollere lagerbeholdninger, ordrestyring og leverandørstyring.
  • CRM-systemer: Ved å integrere et CRM-system med lagersystemet, kan virksomheter bedre forstå kundenes behov og tilpasse lagerstyringen etter salgsdata og kundeatferd.
  • E-handelsplattformer: Integrasjoner med e-handelsplattformer sikrer at lagerbeholdningen alltid er oppdatert i sanntid, noe som er avgjørende for å unngå oversalg og skuffede kunder.
  • Regnskapsprogrammer: Disse integrasjonene gjør det mulig å overføre finansielle data automatisk fra lagersystemet til regnskapsprogrammet, noe som sparer tid og minimerer feil i regnskapet.
  • Transportstyringssystemer: Ved å integrere transportstyring med lagersystemet kan virksomheter optimalisere sin logistikk, koble etiketter med ordrene og sikre raskere og mer presise leveranser.

 

Rackbeats integrasjoner

Rackbeats lagersystem er bygget på en åpen API, noe som betyr at det kan kobles til de fleste applikasjoner. Noen systemkoblinger leveres av Rackbeat selv, mens andre krever en ekstra kostnad fra tredjepartsleverandører. Rackbeat fasiliterer integrasjoner til mange systemer, inkludert regnskapsprogrammer, netthandelsplattformer, POS-systemer og fraktsystemer. Eksempler inkluderer:

  • Regnskapsprogrammer: Integrasjoner med systemer som e-conomic eller Dinero muliggjør automatisk overføring av varedata til økonomisystemet ved hver transaksjon, noe som sikrer synkronisering mellom lager og regnskap.
  • Netthandelsplattformer: Integrasjoner med plattformer som Shopify eller WooCommerce sikrer at lagerbeholdningen alltid samsvarer med den faktiske beholdningen, da data oppdateres i sanntid.
  • POS-systemer: Ved integrasjon med POS-systemer som Amero eller Customers 1st oppdateres lagerbeholdningen automatisk ved hvert salg i butikken, noe som gir en samlet oversikt over både fysisk og digitalt lager.
  • Fraktsystemer: Integrasjoner med systemer som Shipmondo eller Webshipper strømlinjeformer ordreprosessen fra innkjøp til levering, noe som effektiviserer hele logistikkforløpet.

Tilbake til ordboken