Forbedret eksport av Excel-filer for salgsstatistikk