Ekstra kostnader vil vises som individuelle linjer i transaksjonsrapporten (Auditing)