Lagertelling

Lagertelling er prosessen som involverer å telle og verifisere fysiske lagerbeholdninger for å sikre nøyaktigheten av lagerregistreringene. Denne aktiviteten er avgjørende for effektiv lagerstyring, ettersom den hjelper med å identifisere forskjeller mellom det bokførte lageret og det faktisk fysiske lageret. Disse forskjellene kan oppstå på grunn av ulike faktorer, som feil i opptelling, tyveri, skade eller feil i registreringen av varer. Regelmessig lagertelling er derfor viktig for å opprettholde nøyaktige lagerdata, som er avgjørende for ordrebehandling, innkjøpsplanlegging og finansiell rapportering.

Rackbeat mars 26, 2024

Hvordan en lagertelling fungerer i praksis

Lagertelling kan utføres på forskjellige måter, avhengig av bedriftens størrelse og kompleksiteten i lageret. De mest vanlige metodene inkluderer:

  1. Full opptelling: Der hele lageret telles på én gang. Dette er ofte tidkrevende og kan gjøre at normale lageroperasjoner midlertidig settes på pause. Også kalt “status.”
  2. Syklisk opptelling: En mer effektiv metode, hvor lageret deles inn i seksjoner, og hver seksjon telles på ulike tidspunkt. Dette minimerer forstyrrelser og sprer arbeidsbyrden utover året.
  3. Stikkprøvekontroll: En tilfeldig verifisering av lagerbeholdninger for å sjekke feil eller forskjeller.

 

Fordeler med regelmessig lagertelling

  • Nøyaktighet i lagerdata: Sikrer at lagerregistreringene gjenspeiler det faktiske fysiske lageret.
  • Forbedret lagerstyring: Hjelper med å identifisere og rette feil, redusere svinn og forbedre lageromsetningen.
  • Finansiell rapportering: Bidrar til nøyaktig verdivurdering av lagerbeholdninger og korrekt finansiell rapportering.
  • Kundetilfredshet: Reduserer risikoen for lagermangel og forbedrer evnen til å oppfylle kundeordrer i tide.

 

Lagertelling med Rackbeat

Rackbeat tilbyr funksjoner som gjør varetelling mer effektiv og mindre tidkrevende. Med Rackbeats lagerstyringssystem kan bedrifter enkelt planlegge og utføre sykliske opptellinger uten å forstyrre den daglige driften. Systemet gir oppdateringer i sanntid og detaljerte rapporter som gjør det mulig å tilgå og analysere resultatene av lagertellinger, identifisere årsaker til avvik og iverksette tiltak for å korrigere eventuelle problemer.

I tillegg kan Rackbeat hjelpe med å automatisere opptellingsprosessen ved å integrere med strekkodeskannings-teknologi, noe som reduserer menneskelige feil og øker effektiviteten av opptellingen. Ved å utnytte Rackbeats avanserte funksjoner kan bedrifter sikre høyere nøyaktighet i sine lagerregistreringer, noe som fører til bedre lagerstyring, optimalisert lageromsetning og forbedret kundeopplevelse.

Tilbake til ordboken