Integrert lagerstyring

Integrert lagerstyring refererer til en koordinert tilnærming for å håndtere alle aspekter ved operasjonene i et lager. Slike tilnærminger implementeres ved bruk av programvarer som integrerer ulike lagerfunksjoner, som varemottak, lagerlokasjoner, plukking, pakking og opptelling, med andre operasjonelle funksjoner. Disse kan for eksempel være finansstyring, frakt, nettbutikkdrift, osv. Dette sikrer at informasjonen strømmer fritt og effektivt mellom ulike avdelinger og prosesser, noe som resulterer i optimalisert lagerbeholdning, økt effektivitet og reduserte kostnader.

Rackbeat april 2, 2024

Hva får du ut av å integrere ditt lager med ditt eksisterende oppsett?

Ved å anvende integrert lagerstyring kan bedrifter automatisk spore og koordinere lagerbeholdninger på tvers av flere lagerlokasjoner i sanntid og synkronisere denne lagerdataen med deres andre systemer. På denne måten strømlinjeformes innkjøps-, salgs- og lageroppgaver.

 

Fordeler med integrert lagerstyring

  1. Forbedret lagerpresisjon: Minimerer menneskelige feil og sikrer nøyaktighet i lageropptellingen.
  2. Optimalisert lagerbeholdning: Sikrer optimal lagerbeholdning og reduserer overflødige lagre, noe som gjør det enklere å gjøre korrekte innkjøp.
  3. Effektivitetsøkning: Strømlinjeformer lagerprosesser, noe som reduserer tid og kostnader ved lagerhåndtering.
  4. Forbedret kundetilfredshet: Raskere ordrebehandling, da nettbutikken bl.a. kan synkroniseres med varelageret og fakturaen kan sendes direkte til kunden og regnskapet, og nøyaktig sporing av leveringen med en fraktintegrasjon forbedrer kundeservice og tilfredshet.

 

Rackbeats rolle i integrert lagerstyring

Rackbeat tilbyr en brukervennlig og effektiv lagerstyringsløsning designet for å integreres sømløst med andre forretningssystemer, som økonomisystemer, netthandelsplattformer, POS og frakttjenester. Med Rackbeats skybaserte plattform kan bedrifter oppnå en fullstendig integrert lagerstyringsløsning som automatiserer og forenkler komplekse lagerprosesser. Dette gir bedrifter muligheten til å forbedre deres operasjonelle effektivitet, redusere kostnader og øke kundetilfredsheten gjennom raskere leveringstider og høyere tjenestekvalitet.

Rackbeat er dessuten bygget på et åpent API, noe som gjør at lagerstyringen kan integreres med de fleste andre systemer, som regnskapssystemer, fraktsystemer, POS, netthandelsplattformer, osv.

Tilbake til ordboken