Snarvei til varekontokortet ut ifra finanslagerverdi-rapporten