Legg til den totale prisen for enheten i dine PDF-layouter