En ekstra melding om overskridelse av maks kreditt