"För dig som funderar på Rackbeat, kan jag säga att om du letar efter ett lagerhanteringssystem som är flexibelt, pragmatiskt och identifierar ditt företags behov då är Rackbeat lösningen för dig."

Oslo City Bike

Utmaningarna i ett växande företag

Oslo City Bike stod inför utmaningar när de försökte hitta en skalbar mjukvarulösning som kunde växa i takt med företaget. Dessutom behövde de en lösning som främjade den dagliga verksamheten, så att de logistiska utmaningarna med tillväxt kunde hanteras.

Det var särskilt svårt att hålla en överblick över lagret – ett stort problem på grund av Oslo City Bikes företagsstruktur: När företaget växte snabbt uppstod ett behov av större lagerhantering och logistik:
Vi är ett mikromobilitetsföretag. Det betyder att vår kärnverksamhet är centrerad kring kortdistanslogistik – och därför var det helt avgörande att få ordning på våra logistiska processer om vi ville fortsätta växa. Vi stod också inför utmaningar att hålla överblick över vårt lager.


Rackbeat blev räddningen!

Med en lång lista med krav och specifikationer undersökte Oslo City Bike många lagerhanteringssystem. Eftersom lager och logistik är betydande delar av deras affärsmodell, var det absolut nödvändigt att de hittade det perfekta WMS. De hade inte bara en lång lista med krav och specifikationer, de hade också höga krav när det gäller användbarhet och backend-mjukvara.

Vi behövde en mjukvarulösning som kunde växa lika snabbt som vi.

Vi behövde en rörlig lösning med intelligenta förslag på förbättringar, till exempel optimering av interna lagerprocesser.

Vi behövde en lagerlösning som var enkel att använda, men som kunde anpassas till våra ganska komplexa lagerbehov.

Oslo City Bike hittade Rackbeat efter att ha testat många olika system. De såg Rackbeat som den perfekta matchningen, eftersom systemet hjälpte deras tillväxt, löste deras logistiska utmaningar och gav dem en välbehövlig överblick.

Vi hade gjort en mycket grundlig utvärdering av de flesta Warehouse Management Systems där ute…Förutom de mycket höga kraven på funktionalitet, hade vi också några stora önskemål om mjukvaran, eftersom vi också är ett teknikfokuserat företag.