"For alle som vurderer Rackbeat, vil jeg si at hvis du leter etter et lagerstyringssystem som er fleksibelt, enkelt og identifiserer bedriftens behov, vel, da er Rackbeat løsningen."

Oslo Bysykkel

Utfordringene til en virksomhet i vekst

Oslo Bysykkel møtte utfordringer da de prøvde å finne en skalerbar programvareløsning som kunne vokse i takt med selskapet. Videre trengte de en løsning som støttet daglig drift, slik at de logistiske utfordringene med vekst kunne håndteres.

Å holde oversikt over beholdningen var spesielt vanskelig – et stort problem på grunn av selskapsstrukturen i Oslo Bysykkel:
Da selskapet vokste raskt, oppsto et behov for bedre lagerstyring og logistikk: Vi er en mikro-mobilitetsbedrift. Det betyr at kjerneaktivitetene våre er sentrert rundt kortdistanselogistikk, og derfor var det helt avgjørende å få orden på våre logistiske prosesser hvis vi ønsket å fortsette å vokse. Vi møtte også utfordringer med å holde oversikt over lagerbeholdningen vår.


Rackbeat kom til unnsetning!

Med en lang liste med krav og spesifikasjoner, undersøkte Oslo Bysykkel mange lagerstyringssystemer. Fordi lager og logistikk er betydelige elementer i deres forretningsmodell, var det helt avgjørende at de fant det perfekte WMS-systemet. De hadde ikke bare en lang liste med krav og spesifikasjoner, de hadde også høye krav når det gjaldt brukervennlighet og backend-programvare.

Vi trengte en programvareløsning som kunne vokse like fort som oss.

Den riktige løsningen for oss måtte være smidig og kunne gi oss intelligente forslag til forbedringer, som for eksempel optimalisering av interne lagerprosesser.

Vi trengte en lagerløsning som var enkel å bruke, men som kunne tilpasses våre ganske komplekse lagerbehov.

Oslo Bysykkel fant Rackbeat etter å ha testet ut et rekke systemer.

De så på Rackbeat som den perfekte matchen, fordi systemet hjalp dem med å vokse, løste deres logistiske utfordringer og ga dem en sårt tiltrengt oversikt.

Vi hadde foretatt en grundig evaluering av de fleste lagerstyringssystemene på markedet …
I tillegg til de svært høye kravene til funksjonalitet, hadde vi også noen store krav til selve programvaren, ettersom vi også er et teknisk fokusert selskap.