Effektiv produktionsstyring

Rackbeat er et redskab til en billigere og mere effektiv produktion.

Er du produktions-virksomhed?

Så kan du:

  • Spore materialer og varer på flere lokationer
  • Styklister og flerdimensionelle styklister
  • Håndtere produktvariationer
  • Få overblik over alle processer i produktionsflowet
  • Optimere gennemløbstid
  • Effektivisere brug af ressourcer, f.eks. medarbejdere, tid og materialer
  • Identificere afvigelser og forsinkelser i produktionen
  • Og meget mere!

Enkel lager- og produktions-

styring

 

I produktionsvirksomheder handler effektiv lagerstyring om at knytte produktionsordrer og styklister sammen, samt synkronisere ordre-, bestillings- og vareflow. Rackbeat synkroniserer alle disse led, helt automatisk.

Fleksibel produktionsplanlægning

 

Produktionsstyring, produktionsplanlægning og ressourceplanlægning behøver ikke at være en kompliceret opgave.  Med Rackbeat kan du styre, planlægge og optimere alle dine produktionsprocesser.

 

%d bloggers like this: