Import/eksport: Diverse

Importer dine lokationer

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du importere dine lokationer 

 1. Klik på fanen “Varer”
 2. Klik på “Lokationer” i menuen til venstre
 3. Klik “Importer” øverst i højre hjørne
 4. Du har mulighed for både at importere overlokationen og ligeledes at importere underlokationen. Det skal gøres i 2 forskellige imports.
 5. Start med at importere over-lokationen. 
 6. Du har mulighed for at downloade en eksempel fil – hvilket vi altid vil anbefale, for at sikre, at du får den korrekte data med i importen. Det er vigtigt, du gemmer din fil som en .csv fil med utf-8 indkodning
 7. Husk at udfylde de obligatoriske felter: Nummer og Navn
 8. Derefter kan du importere underlokationerne. Klik “Importer underlokationer”
 9. Du har mulighed for at downloade en eksempel fil – hvilket vi altid vil anbefale, for at sikre, at du får den korrekte data med i importen. Det er vigtigt, du gemmer din fil som en .csv fil med utf-8 indkodning
 10. Husk at udfylde de obligatoriske felter: Forældre Nummer (altså overlokationens nummer), Nummer og Navn

Importer dine lagerflyt

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du importere dine lagerflyt

 1. Klik på fanen “Varer”
 2. Klik på “Lagerflyt” i menuen til venstre
 3. Klik “Importer” 
 4. Du har nu mulighed for at downloade en eksempel fil – hvilket vi altid vil anbefale, for at sikre, at du får den korrekte data med i importen. Det er vigtigt, du gemmer din fil som en .csv fil med utf-8 indkodning
 5. Husk at udfylde de obligatoriske felter: Dato, Produktnr, Antal, Fra lokation, Til lokation, Årsag
 6. Du kan nu importere filen
 7. Hvis du bruger eksempelfilen vil den automatisk gå ind og mappe de matchende kolonner. Ellers mapper du kolonnerne i feltet ved blot at trykke overskrifterne hen til det pågældende felt
 8. Hvis du ønsker at fjerne et felt trykker du “X”
 9. Klik på “Importer”
 10. Justeringen ligger nu som en kladde, og ændringer træder i kraft såsnart der trykkes “Bogfør”

 

Importer lagerreguleringer

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du importere dine reguleringer

  1. Klik på fanen “Varer”
  2. Klik på “Regulering” i menuen til venstre
  3. Klik “Importer” øverst i højre hjørne
  4. Ønsker du både at regulere kostpris og lager, skal dette gøres i 2 forskellige imports
  5. Du har nu mulighed for at downloade en eksempel fil – hvilket vi altid vil anbefale, for at sikre, at du får den korrekte data med i importen. Det er vigtigt, du gemmer din fil som en .csv fil med utf-8 indkodning
  6. Ved lagerregulering: Husk at udfylde de obligatoriske felter: Dato, Produktnr, Lokation, Antal, Årsag og Relativ justering (skriv “1” hvis lageret skal reguleres op/ned ift det eksisterende lager, undlad at skrive noget, hvis det skal være det egentlige, faktiske antal på lokationen, der skal rettes til)
   Ved kostpris regulering: Husk at udfylde de obligatoriske felter: Dato, Produktnr, Lokation, Kostpris og Årsag
  7. Du kan nu importere filen
  8. Hvis du bruger eksempelfilen vil den automatisk gå ind og mappe de matchende kolonner. Ellers mapper du kolonnerne i feltet ved blot at trykke overskrifterne hen til det pågældende felt
  9. Hvis du ønsker at fjerne et felt trykker du “X”
  10. Klik på “Importer”
  11. Justeringen ligger nu som en kladde, og ændringer træder i kraft såsnart der trykkes “Bogfør”

Eksporter bestillinger

Her kan du se en video, der viser dig, hvordan du importere dine bestillinger

 1. Klik på fanen “Indkøb”
 2. Klik på “Bestillinger” i menuen til venstre
 3. Klik på “Eksporter” på menuen øverst i billedet
 4. Vælg om du ønsker at eksportere bestillinger eller varelinjer
 5. Vælg hvilke informationer du ønsker med ud i din eksport
 6. Vælg hvorvidt du ønsker at modtage en mail eller ej, når eksporten er færdig
 7. Klik “Eksporter”
 8. Når eksporten er færdigbehandlet, kan du downloade filen ved at klikke på “Download fil”

Se også, hvordan du importere og eksportere dine kunder, produkter og leverandører

%d bloggers like this: